Kdo je to ručitel


Jak již název napovídá, ručitel je osoba, která za někoho ručí. V našem případě ručí za dlužníka. Ručitel na sebe vždy přebírá závazky a povinnosti uspokojit pohledávku vůči věřiteli. Obecně lze říct, že ač z jakéhokoliv důvodu přestane dlužník (váš kamarád) platit, musíte za něj uhradit veškeré pohledávky vůči věřiteli. Ručitel přichází na scénu obvykle u větších půjček (z pohledu finančních možností dlužníka). Pokud bych Vám mohl dát jednu radu na závěr, tak by to byla rada 3N. Nikdy nikomu neručte!

Diskuze


  • Prozatím bez komentářů.

Vaše zkušenosti

You must login to post a comment.