Archive for the 'Exekuce' Category

Exekuce

Novou kategorii s názvem exekuce si dovolím uvést jedním zajímavým grafem, který jsem vygeneroval prostřednictvím Google Trends. Graf zachycuje vývoj počtu hledanosti slovního spojení „exekuce“ v letech 2004 až 2011. Tvar do jisté míry koreluje s celkovým počtem exekucí v ČR.

Stoupající tendence není lichotivou vizitkou. Podobné křivky však lze vidět i u ostatních státu Evropské unie.

Exekuce